เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี มอบศาลาปฏิบัติธรรม 2 หลัง และกุฏิ สำหรับ จนท.อีก 1 หลังให้เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19 ( community isolation)

 

พระคุณพระครูวิบูลย์เจติยานุรักษ์ (ประไพ นนท์แก้ว) เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี   ได้มอบศาลาปฏิบัติธรรม 2 หลัง และกุฏิ สำหรับ จนท.อีก 1 หลังให้เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19 ( community isolation) สามารถรับผู้ป่วยสีเขียวได้ 60 คน  โดยทางวัดดอนเจดีย์  มีเตียงนอนรอ มี จนท.ให้การดูแล มีอาหารครบ 3 มื้อ  ซึ้งมีความมั่นใจว่าคนดอนเจดีย์ไม่ทิ้งกัน  วันนี้วิกฤติ เหนื่อยกันทุกคน เครียดกันทุกคน  เราจะดูแลกันให้ผ่านไปได้  แต่ยังขาดอุปกรณ์ อีกหลายรายการ เพื่อรองรับ 60 คน และ จนท.ที่ปฏิบัติงาน อาทิ

 

1.เตียง / 2.ที่นอน หมอน ผ้าห่ม มุ้ง ผ้าเช็ดตัว / 3.พัดลมตั้งพื้น  /4.กระติกน้ำร้อน 3   5.ตู้เย็น 3 / 6.เครื่องซักผ้า 2

/7.เครื่องเสียง 1       / 8.ปรอทวัดไข้ 60 อัน    /  9.เครื่องวัดความดันสอดแขน 4 เครื่อง / 10.เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา 4 เครื่อง

 

จึง เชิญผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมบุญใหญ่ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ร่วมบริจาคสิ่งของหรือเงินได้ ที่หมายเลขบัญชี ธนาคาร กรุงไทย  739-0-28654-7สาขาดอนเจดีย์( กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ดอนเจดีย์) ติดต่อ คุณ ปัทมา ธรรมรัตน์เมธี โทร089-9185887  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์