อพท.7 จัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง ผลักดันมาตรฐาน SHA เข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง และพื้นที่เชื่อมโยงจังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง) ร่วมกับ บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด จัดอบรมเสริมองค์ความรู้เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) โดยมี นางสาวปทิตตา ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ผ่านการระบบออนไลน์ Zoom meeting

     ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 มอบหมายให้นายสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้านที่พัก ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยวพื้นที่เชื่อมโยงจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังอย่างตั้งใจกว่า 30 คน

     กิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ การพัฒนาและสร้างความพร้อมของคนในชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย อพท.7 มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องมาตรฐาน SHA ให้ชุมชน และเตรียมสนับสนุนอย่างเต็มที่

เพื่อให้ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สามารถนำมาตรฐาน SHA ไปต่อยอดสู่สถานประกอบการและธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับนักท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่เชื่อมโยงจังหวัดสุพรรณบุรี