คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ ( 10 ก.ย.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูล สถานการณ์การใช้เตียงผู้ป่วย COVID-19 ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 เมื่อเวลา 16.00 น. จังหวัดสุพรรณบุรีมีเตียงรับผู้ป่วยทั้งหมด 2,245 เตียง มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งหมด 1,205  คน (บางโรงพยาบาลเสริมเตียงในห้องผู้ป่วย) มีเตียงคงเหลือ 1,055 เตียง โดยจำแนกผู้ป่วยเป็น 4 อาการ ดังนี้
    1.ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ จำนวน 345 คน
    2.ผู้ป่วยแสดงอาการเล็กน้อย จำนวน 342 คน
    3.ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมสำคัญ จำนวน 414 คน
    4.ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จำนวน 104 คน
            สำหรับสถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 79 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน 10,054 ราย และรักษาหายแล้ว 8,576 ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก  1,301 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้  1 ราย เสียชีวิตสะสม 177 ราย และรักษาหายแล้วกลับบ้าน 78 คน
ขณะที่ยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีน COVID-19 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 19.30 น. มียอดรวมสะสม447,171 คน คิดเป็นร้อยละ 78.51