พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid -19ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ (21 ก.ย.64) ที่บริเวณหน้าที่การอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี นายวินิจ เฮ่าบุญ พาณิชย์ จ.สุพรรณบุรี  นำเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ภายใต้โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภ้ย COVID – 19  เพื่อช่วยประชาชนลดค่าครองชีพในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาด

โดยจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ  ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เช่นไข่ไก่เบอร์ 3 แผงละ 80 บาท  น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ 18 บาท น้ำมันปาล์ม ขวดละ 30 บาท นอกจากนั้นมีสินค้าชุมชน และสินค้าทางการเกษตร มาร่วมจำหน่ายด้วย

โดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวช  และนายสมมาตร วิสุทธิวงษ์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ  ทั้งนี้ กิจกรรมพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ภายใต้โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย COVID – 19   หมุนเวียนจัดในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมทั้งจังหวัด อย่างต่อเนื่อง

ระหว่างวันที่11 – 26กันยายน2564 ทั้ง10 อำเภอ 16 วัน 16 จุดจำหน่าย  ซึ่งในวันที่ 22 ก.ย.64  หน้าที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง / 23 ก.ย.64 ลานตลาดนัดกกซาง อ.ด่านช้าง/24 ก.ย.64ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ/ 25 ก.ย.64 อาคารจอดรถที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์/28 -29 ก.ย.64 หน้าที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า