ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เตรียมทำเส้นทางท่องเที่ยว ปี 65

นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการเที่ยวสุขใจ ไปด้วยกัน สุพรรณบุรี-อ่างทอง เพื่อเตรียมจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเสนอขายตามแผนโครงการ 2565 อย่างสมดุลทั้งด้านคุณค่า คุณภาพ ความปลอดภัย  ประกอบกับ สสพ. ได้กระตุ้นการเข้าร่วมมาตรฐาน SHA และแนะนำการประชาสัมพันธ์มาตรฐาน SHA & safety travel รวมทั้ง เน้นการตรวจอุณหภูมิ ลงชื่อก่อนเข้าพื้นที่และ สแกนไทยชนะ

โดยลงพื้นที่ดังนี้  วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ชาวบ้านในชุมชนยังเรียกกันว่า “วัดเขาพระ” เนื่องจากตั้งอยู่บนยอดเขา ในบริเวณวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่น มีพระพุทธไสยาสน์ หลวงพ่อสังฆ์ ประดิษฐานอยู่ ด้านบนยอดเขามีมณฑปโดยภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทหินทรายแกะสลัก เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน และมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นกราบไหว้ขอพรอย่างต่อเนื่อง ชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวาราวดีอู่ทองซึ่งได้รับรางวัล ดีเด่น Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ระดับประเทศ ยาดมหัวโตป้าต้อย เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คัดสรรสมุนไพร อันทรงคุณค่าถึง 9 ชนิด อาทิเช่น กานพลู สมุลแว้ง ผิวมะกรูดอบแห้ง เกร็ดสาระแหน่ พิมเสน การบูร เป็นต้น ผสมผสานเป็นยาดมสมุนไพรสูตรโบราณที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานนับ 10

โดยได้ลงพื้นที่พูดคุยกับป้าต้อย และคุณประยูร อสัมพินพงศ์ ประธานชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการเที่ยวสุขใจ ไปด้วยกัน พร้อมกำหนดเส้นทางเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทาง อ. อู่ทอง ภายใต้มาตรฐาน SHA ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการเดินทางท่องเที่ยวของภาครัฐ โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวลงพื้นที่ทำกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

วิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ ตามศาสตร์พระราชา มีการปลูกผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเช่น โยเกริตข้าว มัลเบอรรี่ ทำปุ๋ยมูลไส้เดือน คัดข้าวด้วยหวี ฟาร์มไข่ไก่อารมณ์ดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในปัจจุบัน โดยได้ลงพื้นที่พูดคุยและหารือร่วมกับผู้นำกลุ่มถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน พร้อมกำหนดทิศทางในอนาคตซึ่งมุ่งเน้นให้เป็นไปตามมาตรการ DMHTT