ที่ปรึกษา รมว.ทส. เยี่ยมชมการทำงานศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคตะวันตก  ที่สุพรรรบุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก ดร.อุดม  โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) และที่ปรึกษา นายก อบจ.สุพรรณบุรี ประชุมส่วนกองช่าง อบจ.สุพรรณบุรี เรื่องการปรับปรุงซ่อมแชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิม เช่นการก่อสร้างเขื่อน การซ่อมแซมตู้ปลา จำนวน24 ตู้ การออกแบบห้องน้ำให้เหมาะสม มีอากาศถ่ายเทสะดวก ทันสมัย และรองรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ ตามหลักการ “อารยสถาปัตย์”

คณะเดียวกัน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ข่าว “เดลินิวส์” ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุรี  โดยมี นายวัชระ  พัฒนศรี หน.ศูนย์ข่าวฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบกระเช้าผลไม้ เป็นขวัญกำลังใจให้ นายวัฒนพล  มัจฉา ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคตะวันตก ซึ่งประสบอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วงอุทกน้ำท่วมในพื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมกล่าวขอบคุณทีมงานเดลินิวส์ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของจังหวัดสุพรรณบุรีให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ โดยเฉพาะเรื่องโควิด-19 และอุทกภัยน้ำท่วม