คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ (16 พ.ย.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูล สถานการณ์การใช้เตียงผู้ป่วย COVID-19 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เมื่อเวลา 16.00 น. จังหวัดสุพรรณบุรีมีเตียงรับผู้ป่วยทั้งหมด 768 เตียง มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งหมด 540 คน (บางโรงพยาบาลเสริมเตียงในห้องผู้ป่วย) มีเตียงคงเหลือ 235 เตียง โดยจำแนกผู้ป่วยเป็น 4 อาการ ดังนี้

1.ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ จำนวน 58 คน

2.ผู้ป่วยแสดงอาการเล็กน้อย จำนวน 220 คน

3.ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมสำคัญ จำนวน 234 คน

4.ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จำนวน 28 คน

สำหรับสถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 36 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน 13,814ราย รักษาหายแล้ว 12,986 ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก 611 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ รวมเสียชีวิตสะสม 252 ราย และรักษาหายแล้วกลับบ้าน 113 คน