ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี  พร้อมส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบสุขาลอยน้ำ ถุงยังชีพ และเรือ แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางปลาม้า

บ่ายวันนี้ (21 พ.ย.64) นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางนภัสสร  สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาด และคณะ นายปรีชา  ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี

ลงพื้นที่มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใน เวลา ๑๔.๐๐ น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ เดินทางถึงบ้านทองเอิบ หมู่ที่ ๒ ตำบลกฤษณา มอบสุขาลอยน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2 หลัง  และเยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพ แก่ ผู้สูงอายุ หลายราย ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านสูงต้องออกมานอนที่ศาลา  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ท้องที่/ท้องถิ่น เร่งสำรวจความเดือนร้อนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุที่บ้านถูกน้ำท่วม หลังน้ำลด ต้องรีบเข้ามาช่วยเหลือโดยด่วน

จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ เดินทางถึงศาลารวมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดดาว มอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 20 ลำ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยการประสานขอความช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

ต่อมาในเวลา 15.30 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ เดินทางถึงวัดบางจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดโบสถ์  เพื่อจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อาทิ แกงส้มผักรวม ปลาสลิดทอด กุ้งฝอยชุบแป้งทอด ไข่เค็ม ไข่ต้ม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตำน้ำพริกแกงเทโพ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ ลงเรือเพื่อนำอาหารไปมอบให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและพูดคุยให้คลายความทุกข์