คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ (24 พ.ย.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูล สถานการณ์การใช้เตียงผู้ป่วย COVID-19 ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เมื่อเวลา 16.00 น. จังหวัดสุพรรณบุรีมีเตียงรับผู้ป่วยทั้งหมด 879 เตียง มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งหมด  421 คน (บางโรงพยาบาลเสริมเตียงในห้องผู้ป่วย) มีเตียงคงเหลือ 447 เตียง โดยจำแนกผู้ป่วยเป็น 4 อาการ ดังนี้

1.ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ จำนวน 68 คน

2.ผู้ป่วยแสดงอาการเล็กน้อย จำนวน 142 คน

3.ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมสำคัญ จำนวน 193 คน

4.ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จำนวน 18 คน

สำหรับสถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 41 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน 14,175 ราย รักษาหายแล้ว 13,457 ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก 460 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 2 รายรวมเสียชีวิตสะสม 258 ราย และรักษาหายแล้วกลับบ้าน 41 คน