กรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมมอบของขวัญพิเศษจากใจ “ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2565” ฟรี ให้แก่พี่น้องประชาชน

นาวาตรีหญิง จิรวัฒน์ ฉัตร์สงวนชัย โฆษกกรมการขนส่งทหารเรือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 . กรมการขนส่งทหารเรือ โดย พลเรือตรี จรัสเกียรติไชยพันธุ์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันปีใหม่ 2565” บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ได้เตรียมยานพาหนะในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เกิดความพร้อมและปลอดภัย โดยให้ครูฝึก และ นักเรียนจ่าขนส่งทหารเรือใช้ความรู้ ความสามารถในการดูแลยานพาหนะให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้รถยนต์ทุกคันพร้อมสำหรับการเดินทางในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังมาถึง

สำหรับกิจกรรมบริการตรวจสภาพรถยนต์จะมีการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และซ่อมทำเบื้องต้น จำนวน 24 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ตรวจระบบเครื่องยนต์ระบบน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง น้ำมันเกียร์ ทำความสะอาดกรองอากาศ ตรวจสภาพยางรถยนต์ ระบบน้ำทั้งหมด และเติมน้ำกลั่นฟรี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรทางบก ตลอดจนแนะนำการขับขี่ให้ปลอดภัย โดยกิจกรรมจะเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 20-24 ..64 ระหว่างเวลา08.30 – 16.00 . บริเวณลานจอดรถนันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร