สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดงานฉลอง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 110 ปี

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 . สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดงานฉลองมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 110  ปี ความดีที่ยั่งยืนและทรงเปิดหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถนนพลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร   โดยมีนายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คณะกรรมการมูลนิธิฯ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึง ทรงสักการะหลวงปู่ไต้ฮง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงคม จากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์  โดยมีนางศิริกุล  โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ  เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  และกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ และหอประวัติของมูลนิธิฯ  พร้อมกราบทูลเชิญทอดพระเนตรวิดีทัศน์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 110 ปี ความดีที่ยั่งยืนจากนั้น นายสุภนันท์  ฤทธิ์มนตรี กราบบังคมทูลเบิกผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) รายใหญ่  เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก

ต่อมาเสด็จฯ ไปยังต้นไม้แห่งความดี ทรงลงพระนามาภิไธยในหยดน้ำแห่งความดี เพื่อทรงเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมกันส่งต่อการทำความดีเพื่อสร้างสังคมความดีที่ยั่งยืนผ่าน www.ต้นไม้แห่งความดี.com  และ ทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 110 ปี ความดีที่ยั่งยืน  ที่นำเสนอภารกิจมูลนิธิฯ ในรอบ10 ปี ที่ผ่านมา และข้อมูลที่สุดของมูลนิธิฯ คิดเป็นมูลค่าการดำเนินงานไม่ต่ำกว่า2,600 ล้านบาท  จากนั้น เสด็จ ไปยังหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายหอประวัติมูลนิธิฯ และทอดพระเนตรกิจกรรมภายในหอประวัติฯ ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2437 ที่มีชาวจีนโพ้นทะเล ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังที่จะมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารบนผืนแผ่นดินไทย ความศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง)  ตลอดจนการก่อกำเนิดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งองค์กรสาธารณกุศลเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจรชีวิต ภายใต้ปณิธานช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิตหอประวัติแห่งนี้นับเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านประวัติศาสตร์ และรวบรวมเรื่องราวความดีที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่พร้อมจะส่งต่อพลังศรัทธา และแรงบันดาลใจแก่เยาวชนรุ่นต่อไปในการสานต่อ หยั่งราก แผ่กิ่งก้านความดีแก่สังคมไทยต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยแบ่งห้องจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 7 ห้อง ได้แก่

ห้องที่ 1   นำศรัทธาข้ามสมุทร :  จัดแสดงภาพยนตร์ที่จำลองเหตุการณ์ในอดีตของชาวจีนที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมายังประเทศไทย และการอัญเชิญรูปจำลองของหลวงปู่ไต้ฮงมายังประเทศไทยของนายเบ๊ยุ่น

ห้องที่ 2 พลังศรัทธาไต้ฮงกง : นิทรรศการบอกเล่าประวัติ ปณิธาน และจริยวัตรอันงดงามของหลวงปู่ไต้ฮง ผ่านภาพวาดบนผืนผ้าและเทคโนโลยีโฮโลแกรม(Holograms)

ห้องที่ 3 สู่จุดเริ่มและรากฐาน :  แสดงเรื่องราวความเป็นมาของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ยุคแรก ที่เริ่มต้นจากการกำเนิดของคณะเก็บศพไต้ฮงกง จนพัฒนามาเป็นมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง การช่วยเหลือชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย การเก็บศพไร้ญาติ และอื่นๆ

ห้องที่ 4 ความดี ร่วมใจ ฝ่าภัยสงคราม :  การแสดงภารกิจของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ได้ช่วยเหลือสังคมทั้งการเก็บศพ ตั้งโรงทาน และการก่อตั้งสถานผดุงครรภ์

ห้องที่ 5 เติบโต สนองคุณ :  แสดงถึงมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในยุคปัจจุบัน และหน่วยงานในเครือ ประกอบด้วยโรงพยาบาลหัวเฉียว คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่มีการดำเนินงานที่ยึดมั่นในการสนองคุณราชวงศ์จักรี และผืนแผ่นดินไทย

ห้องที่ 6  อาสา จิตกุศล : แสดงงานบรรเทาสาธารณภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รถพยาบาลจำลอง การสาธิตการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ (CPR) และข้อมูลสุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ห้องที่ 7 “เสียงสนองคุณ  : เรื่องราวของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารShowcase และ Hall of Fame เครื่องแบบบอกภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัย, กู้ชีพ, .เขต(เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานนิติเวช) และ อาสาสมัคร รวมทั้งประติมากรรมเสียง  สัญลักษณ์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หมายถึง การทำบุญกุศล สานต่อความดี พื่อสนองคุณแผ่นดิน

ต่อจากนั้น ทรงพระอักษรพู่กันจีน พระราชทาน 4 ตัวอักษร ประกอบด้วยคำว่าป่อ เต็กเซี่ยง ตึ๊งซึ่งมีความหมายว่า  ตอบแทนบุญคุณด้วยการกระทำความดี  จากนั้นเสด็จฯ ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารมูลนิธิฯ และผู้รับพระราชทานของที่ระลึก ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ทั้งนี้ในโอกาสครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญชวนคนไทยร่วมบันทึกเรื่องราวการทำความดีลงบนเว็บไซต์ www.ต้นไม้แห่งความดี.com  หนึ่งในกิจกรรมสืบสานปณิธานความดีของมูลนิธิฯ เพื่อร่วมกันหยั่งรากและแผ่กิ่งก้านความดี  สะสมทีละเล็กทีละน้อย หลอมรวมให้กลายเป็นพลังความดีที่ยิ่งใหญ่ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  นำไปสู่การสร้างสังคมความดีที่ยั่งยืนสืบไปไม่มีที่สิ้นสุด  โดยผู้ที่ต้องการเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ สามารถทำได้ง่าย เพียงคลิกเข้าไปที่ www.ต้นไม้แห่งความดี.com  เพื่อทำการสะสมความดีซึ่งสามารถเลือกหมวดสะสมความดี “11 รากแก้วแห่งความดีที่มีอยู่ทั้งหมด 11 หมวด

นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หน่วยงานในเครือของมูลนิธิฯ  ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อบริการประชาชน อาทิ

โรงพยาบาลหัวเฉียว ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 . บริการตรวจสุขภาพฟรี

3 รายการ รายการละ 110 คน ประกอบด้วย ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG) เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ ตรวจเอ็กซเรย์ภาวะกระดูกสำหรับเด็ก เพื่อคัดกรองการเจริญเติบโต ตรวจสุขภาพช่องปาก  เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพอนามัยที่ดี  รวมถึงการจัดโปรโมชั่นพิเศษ 1 แถม 1 จาก 8 ศูนย์บริการทางการแพทย์  ประกอบด้วย  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด  ศูนย์หลอดเลือดสมอง  ศูนย์เบาหวาน  ศูนย์ศัลยกรรม  ศูนย์กระดูกและข้อ  ศูนย์จักษุ ศูนย์แม่และเด็ก และ ศูนย์ทันตกรรม   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2223-1351 ต่อ 3126

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว (ทุกสาขา) วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2564  มอบของที่ระลึกหนังสือนาฬิกาชีวิตเคล็ดลับหย่างเชิงสุขภาพและหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้มารับบริการที่คลินิก (1 ใบเสร็จ/1 ชุด) และ งดเว้นค่าบริการพื้นฐานทุกแผนก (ทุกสาขา) * ฟรีเฉพาะค่าบริการพื้นฐาน  ติดตามรายละเอียดได้ที่www.huachiewtcm.com

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  บริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง ฟรี อาทิ หอบหืด เบาหวาน ความดันโลหิต และบริการคลินิกเลิกบุหรี่ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 – 28 มีนาคม 2565 รวม 110 วัน ในวันจันทร์ศุกร์ เวลา 07.00-19.30 . วันเสาร์07.00-17.00 .หยุดวันอาทิตย์ ศูนย์ยามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ติดต่อสอบถามโทร 02-312-6446

แจก ATK (Antigen test kit) ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19  ฟรี จำนวน 110 ชุด ในวันที่18 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 – 17.00 . (วันเดียวเท่านั้นหรือจนกว่าจะหมด) ศูนย์ยามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ร่วมกับศูนย์ยามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ติดต่อสอบถามโทร 02-312-6446

บริการตรวจวัดระดับน้ำตาลจากปลายนิ้วและตรวจวัดความดันโลหิต ฟรี ในวันเสาร์ที่18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 . หัวเฉียวสหคลินิก

สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฟรีค่าสมัครเรียน 500 บาท ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 15.30 .  แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ติดต่อสอบถามโทร 02-312-6300 ต่อ 1139

ศูนย์วัฒนธรรม จัดโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อส่งต่อปณิธานความดีที่ยั่งยืนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เวลา 12.30 – 16.00 . อาคารเฉลิมพระเกียรติ ติดต่อสอบถามโทร02-312-6300 ต่อ 1534

.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำรุงสุขโดยไม่เลือกชั้น วรรณะ และศาสนา อย่างครบวงจรชีวิต ภายใต้ปณิธานช่วยชีวิตรักษาชีวิต สร้างชีวิต  โดยเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ในโอกาสครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมูลนิธิฯได้จัดกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งปี เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมไทย ภายใต้แนวคิดความดีที่ยั่งยืนโดยได้มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รวมมูลค่า 110 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม37 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การตั้งโรงครัวบริการอาหารและน้ำดื่มการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามชุมชนต่างๆ การก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่โรงพยาบาลหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีโครงการใหญ่อีก 2 โครงการที่กำลังเกิดขึ้นในโอกาสฉลองการครบรอบ 110 ปี คือ การเปิดหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ การสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ถนนเจริญราษฎร์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ติดตามข่าวสารงานสาธารณกุศลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ที่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  www.facebook.com/atpohtecktung