คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ (11 ม.ค.65 ) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูล สถานการณ์การใช้เตียงผู้ป่วย COVID-19 ประจำวันที่ 10 มกราคม 2565 เมื่อเวลา 16.00 น. จังหวัดสุพรรณบุรีมีเตียงรับผู้ป่วยทั้งหมด 524 เตียง มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งหมด 216 คน (บางโรงพยาบาลเสริมเตียงในห้องผู้ป่วย) มีเตียงคงเหลือ 304 เตียง

โดยจำแนกผู้ป่วยเป็น 4 อาการ ดังนี้

1.ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ จำนวน 2 คน

2.ผู้ป่วยแสดงอาการเล็กน้อย จำนวน 65 คน

3.ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมสำคัญ จำนวน 142 คน

4.ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จำนวน 7 คน

 

สำหรับสถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 44 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565  ถึงปัจจุบัน  271 ราย และรักษาหายแล้ว  104 ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก 267 ราย  ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้  รวมเสียชีวิตสะสม 1 ราย และรักษาหายแล้วกลับบ้าน 7 คน