จังหวัดนครปฐมเปิดงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฺโดยส่วนรวม

วันที่ 17 มกราคม 2565 ที่บริเวณลานจอดรถเจอาร์ คาราโอเกะ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ของ PEA นครปฐม ประจำปี 2565

โดยนายพิเชฐ อรุณมาศ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง PEA ได้ดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขสายบนเสาไฟฟ้า แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง อีกทั้งพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA มีมาก การนำสายลงใต้ดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญฯ บางส่วนเท่านั้น จึงมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาโดยจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าเป็นหลักในปี2565 PEA ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA ทั่วทั้งพื้นที่จังหวัดนครปฐม และกำหนด Kick Off การปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับทุกหน่วยงาน ใน ปี 2565 ที่บริเวณ ถนนราชมรรคคา จากบริเวณแยกเจ อาร์ คาราโอเกะโรงแรมทานตะวัน ระยะทาง 1.8 กม. โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครนครปฐม , .โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) , หน่วยงานสื่อสารทุกหน่วยงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฺโดยส่วนรวม และยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของ PEA อีกด้วย

  

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ข่าว