จังหวัดนครปฐม เปิดนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เพื่อให้ความรู้ใหม่ ในด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแก่ประชาชนผู้สนใจ

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผอ.สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธี


นายกิตติพันธ์
พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์มายาวนานกว่า 50 ปี ได้มีการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการหลายครั้ง เพื่อให้ความรู้ใหม่ ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแก่ประชาชนผู้สนใจ โดยการปรับปรุงนิทรรศการถาวรครั้งล่าสุดในพุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นเวลา 25 ล่วงปีมาแล้ว สภาพของอาคารจัดแสดงเริ่มทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ประกอบกับต้องการเพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจากการดำเนินงานทางด้านโบราณคดีในเมืองนครปฐมซึ่งพบหลักฐานใหม่เป็นจำนวนมากทุกปี

กรมศิลปากรจึงได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี จัดทำโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ขึ้น เพื่อนำเสนอความรู้ใหม่ ๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวารวดี เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปกรรมของไทย อีกทั้งนิทรรศการนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับทวารวดีในเมืองนครปฐมโบราณอันเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง ในทางวิชาการของสังคมไทยต่อไป

************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ข่าว