“AIS อุ่นใจCyber” ชวนคนไทยหยุดใช้ กรอบความสุขของตัวเอง แต่ไปทำลายความสุขคนรอบข้างเน้นสร้างการ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ช่วยเพิ่มดัชนีความสุข ใน “วันความสุขสากล”

เอไอเอส อุ่นใจCyber ตอกย้ำภารกิจสร้างสังคมอุ่นใจจากการใช้งานในโลกไซเบอร์ในฐานะเพื่อนคู่คิดดิจิทัล เพื่อคนไทยทุกเจนเนอเรชัน โดยมีเป้าหมายในการสร้างDigital Literacy เพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในการใช้งานบนโลกออนไลน์ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย จากการใช้เทคโนโลยีร่วมกันอย่างมีความสุข และเนื่องในวันความสุขสากล” AIS ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนความสุขของทุกคนให้มีดัชนีเพิ่มมากขึ้นจากการเสริมทักษะความเข้าใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้แนวคิดกรอบความสุขที่อยากย้ำเตือนสังคมไทยให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยอย่ามัวติดกรอบความสุขตัวเองแต่ไปทำลายความสุขของคนอื่น

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “AIS ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสุขให้แก่คนไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมมองเห็นถึงปัญหาจากเทคโนโลยีและการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในการใช้ชีวิตปัจจุบัน เช่น การกลั่นแกล้งบนไซเบอร์ การล่อลวงผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการใช้งานอย่างไม่เข้าใจและไม่เหมาะสมจนส่งผลต่อคนรอบตัว จึงทำให้เรามีโซลูชันในการป้องกันดูแลผู้คนให้มีภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ อาทิ AIS LearnDi ในการรู้เท่าทันดิจิทัล  AIS Secure Net ปกป้องภัยอันตรายจากการใช้งาน ที่จะทำให้สังคมไทยใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ไร้กังวล ซึ่งเราเชื่อว่าการมีสุขภาวะด้านดิจิทัลที่ดี จะช่วยให้คนไทยสามารถใช้งานบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีความสุข

โดยปัจจุบันข้อมูลจาก We Are Social ประจำปี 2022 พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตถึง9.06 ชั่วโมงต่อวัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่มีเพียง 6.58% และมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกว่า 77.8% ของประชากรในประเทศ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 62.5% จากตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากความเสี่ยงที่จะกระทบกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้ว ยังอาจเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพใช้ช่องทางนี้หาผลประโยชน์ อีกด้วย

ดังนั้นสำหรับวันความสุขสากลหรือ International Day of Happiness” ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะความสุขคือระดับสูงที่สุดบนพื้นฐานของจิตใจ จากรายงานของ World Happiness Report ประจำปี 2021 เผยไทยติดอันดับที่ 54 จากทั้งหมด 149 ประเทศ เมื่อเทียบดัชนีความสุขจากปีที่แล้ว อยู่ที่อันดับ 48 แสดงให้เห็นว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ดึงให้ระดับความสุขมวลรวมลดลง อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลสู่ภาวะความเครียดโดยเฉพาะกลุ่มGen Y และ Gen Z

ดังนั้นในปีนี้ เราจึงสื่อสารแนวคิดเรื่องกรอบความสุขที่ย้ำเตือนว่า ในขณะที่เราอาจกำลังใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ผ่าน Device ต่างๆ อย่างเสมือนเป็นกรอบความสุขของตัวเอง แต่หากเราไม่มีสติยั้งคิด เราอาจไปทำลายความสุข และสร้างกรอบความทุกข์ให้แก่คนในสังคมอย่างไม่รู้ตัว

นางสายชลย้ำว่าภูมิคุ้มกันไซเบอร์และจิตสำนึกในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ไม่สร้างผลกระทบให้แก่คนอื่น เป็นส่วนหนึ่งของ Digital Literacy ที่ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่บนโลกออนไลน์ ที่มีทั้งพื้นที่ของความสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสสร้างประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็อาจมีความเสี่ยงหากขาดการรู้เท่าทันดังนั้น เอไอเอส อุ่นใจCyber จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คนไทยมีความสุข และร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะกระตุ้นเตือนสังคมอย่าใช้งานเทคโนโลยีไปสร้างความทุกข์ทำร้ายกันพร้อมสร้างสังคมให้เป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

สามารถรับชมวีดีโอคอนเทนต์เนื่องในวันความสุขสากลได้ที่https://m.ais.co.th/0WH8oW7U8 และสามารถติดตามกิจกรรมจาก เอไอเอส อุ่นใจCyber ได้ที่ Facebook : AIS Sustainability