นครปฐม ผู้ช่วยจเร กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดนครปฐม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม พลตรีรัชชพล บุญวัฒนะกุล ผู้ช่วยจเรกองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของกอ.รมน.จังหวัดนครปฐม โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพันเอกพงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทองปลัดจังหวัด พันตำรวจเอกพงษกร อุปพงษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครปฐม พันตำรวจเอกธีรเชษฐ์ ธนวินรวีร์ ผกก.สภ.กำแพงแสน พันตำรวจเอกสุเมธ เจนวงศ์พิทักษ์ผกก.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดนครปฐม และส่วนราชการอื่นในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นรับทราบปัญหา อุปสรรค และความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความมั่นคง และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมถึงชี้แจงสรุปนโยบายและข้อสั่งการของ ผอ.รมน. และผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ พันเอกพงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รองผอ.รมน.จังหวัดนครปฐม ได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 การจัดและบรรจุกำลังพล การปฏิบัติงาน ตามแผนโครงการ ประจำปี 2565

พลตรีรัชชพล บุญวัฒนะกุล ผู้ช่วยจเรกองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวว่า การปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และพลเรือน ขับเคลื่อนการทำงานของ กอ.รมน. พร้อมขอบคุณกำลังพลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานจนเกิดผลดีต่อประชาชน

————————–

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ /ข่าว