สุพรรณบุรี เปิดร้าน “Fisherman Shop @Suphanburi”พร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 25 พฤษภาคม 65 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมพิธีเปิดร้าน “Fisherman Shop @Suphanburi “ ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และตลาด 100 ปี สามชุก โดยจัดพิธีเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด

โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ร้าน Fisherman Shop@ Bang Khen กรมประมง ภายใต้วัตถุประสงค์เป็นจุดจำหน่ายสินค้าประมง ของพี่น้องเกษตรกร และชาวประมง

ทั้งนี้สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีขอขอบคุณท่านนายอำเภอสามชุก และหัวหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จำหน่าย

ฝากประชาสัมพันธ์หากต้องการซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าประมง คุณภาพดี เป็นของฝากไปเลือกช๊อปได้ที่ร้าน “Fisherman Shop @ Suphanburi” ได้ทั้ง 2 สาขา ที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และตลาด 100 ปีสามชุก ถือว่าได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุพรรณบุรี