เพชรบุรี ผบช.ภ.7 ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ “อินทรี 7” เข้าร่วมการแข่งขัน(SWAT Challenge 2022)

วันจันทร์ ที่ 30 .. 2565 เวลา 10.00 . ตำรวจภูธรภาค 7 ภายใต้การนำ ของพล...ธนายุตม์  วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช..7 ได้ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษอินทรี 7” เข้าร่วมทำการแข่งกัน

โดยการจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาและดำรงขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการคลี่คลายสถานการณ์อาชญากรรมที่มีความรุนแรง โดยมีหน่วยเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 12 หน่วย ประกอบด้วย .1-9, บช.., บช.. และ บช.ปส.

   ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 stage อ้างอิงจากขั้นตอนในการปฏิบัติทางยุทธวิธี ซึ่งปีนี้ได้นำแนวทางการแข่งขัน SWAT Challenge ที่ประเทศดูไบมาปรับใช้เริ่มจาก

1. การเคลื่อนที่

2. การปฏิบัติของส่วนโจมตี

3. การปฏิบัติของส่วนซุ่มยิง

4. การปฏิบัติร่วมส่วนโจมตีและส่วนซุ่มยิง

5. การเคลื่อนที่ผ่านสนามเครื่องกีดขวาง

ลานรวมพล กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. ค่ายนเรศวร .ชะอำ .เพชรบุรี