นครปฐม มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ มอบถุงยังชีพในโครงการ หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นครปฐม มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ มอบถุงยังชีพในโครงการ หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่วัดสิงห์ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เวลา 13.00 น. มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ นายธีรพงษ์ เย็นใจ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และนายฎารัท ศรีทองธนากุล และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมด้วยสิ่งของมอบให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดนครปฐม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานมอบสิ่งของ พร้อมด้วย นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครปฐม, นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ สส.จังหวัดนครปฐม เขต4, พ.ต.อ.ณฐพงศ์ มุกดาหาญ ผกก.สภ.นครชัยศรี ร่วมมอบสิ่งของ

สำหรับการมอบถุงยังชีพในโครงการ หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 500 ชุด 4 ตำบล มี 1.ตำบลพะเนียด 2.ตำบลขุนแก้ว 3.ตำบลบางแก้ว 4.ตำบลท่าพระยา โดยมีตัวแทนมาเข้ารับทั้งหมด 200 คน และนำไปแจกจ่ายต่อไป

นายมนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระราชทาน โครงการ จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่าน และเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความผาสุก ของประชาชนชาวไทย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ ท่านธีรพงศ์ เย็นใจ ท่านฎารัท ศรีทองธนากุล และหน่วยงานทุกภาคส่วนใน จังหวัดนครปฐม ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จึงได้จัดโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ขึ้น พร้อมทั้งนำสิ่งของมามอบให้กับพี่น้องประชาชน จังหวัดนครปฐม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญ และกำลังใจ ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี