รองผู้ว่าประจวบเปิดงานแฟรี่รัน มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว วิ่ง-ปั่นชมความงามแสงแรกเมืองประจวบ

เมื่อเวลา 20.30 . วันที่ 3 มิ..65 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัด ริมชายทะเลอ่าวประจวบฯ .เมือง .ประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน ประจวบคีรีขันธ์ แฟรี่รันมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว กิจกรรม วิ่ง&ปั่น ชมความสวยงามของแสงแรก มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว โดยมี นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ กล่าวรายงาน มี นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ ผอ.ททท.สำนักงานประจวบฯ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายก อบจ.ประจวบฯ ..แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นายโพสิทธิ์ เครือวัลย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว .ประจวบฯ นายอุดมสุข นิ่มเซียน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว .ประจวบฯ ..อังคณา พิพัฒน์สุขสกุล นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด นายทวีสิน พัฒนาภิรัส ประธานสภา อบจ. มาเรีย เผ่าประทาน กำนันตำบลทับสะแก(ผู้แทน ..สวาป เผ่าประทาน) หัวหน้าส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนชาวประจวบฯ เข้าร่วม

ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีศักยภาพในตนเอง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ทั้งทางบกและทางทะเล  เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยือนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ให้มีความหลากหลาย พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว ร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจ และความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนด้วยความเต็มใจยิ่ง  ทั้งนี้ได้เล็งเห็นว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้คำนึงถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ซึ่งสถานที่อ่าวประจวบแห่งนี้ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันโดดเด่น มีสภาพแวดล้อมและพื้นที่เหมาะแก่การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยาน

ซึ่งทั้งนี้ นโยบายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีนโยบายให้จังหวัดเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมการแข่งขันวิ่งและปั่นจักรยานท่ามกลางธรรมชาติท่องเที่ยวที่สวยงาม ขอชื่นชมและขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ และประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ที่ได้ใช้โอกาสหลังภาวะวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดฯ ที่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ

ด้านนายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ กล่าวว่า เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกับ บริษัท พี เค พี ครีเอชัน จำกัด จัดทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ชื่อPrachuap Khiri Khan Fairy Run มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวที่มีการดำเนินงานและการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรฐาน SHA+ กับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ( New Normal) มุ่งหวังให้เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างประสบการณ์ความประทับใจและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมพันธมิตร จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ข้าวสารเอ็นเตอร์เทนเม้นท์,บริษัท มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ จำกัด, คุ้มดำเนิน รีสอร์ท และไทยเวียดเจ็ทแอร์

สำหรับ อ่าวประจวบ เป็นหนึ่งในสามของอ่าวทั้งหมดในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามอ่าว ที่ประกอบไปด้วย อ่าวมะนาว อ่าวประจวบ และอ่าวน้อย โดยอ่าวประจวบแบ่งเป็น 2 ฝั่ง แบ่งครึ่งด้วยเขาช่องกระจก ซึ่งทางเหนือจะเริ่มจากปากคลองบางนางรมอยู่บริเวณเชิงเขาช่องกระจก มีหาดทรายขาวยาวต่อเนื่องไปทางเหนืออีก 4 กม. จนถึงบ้านม่องล่ายเชิงเขาตาม่องล่าย และมีบริเวณชายหาดบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาชมความเป็นธรรมชาติและพักผ่อน  และภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบกับการท่องเที่ยวโลก และของไทย รวมทั้งมาตรการต่างๆ ที่หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยนำมาใช้ในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และที่สำคัญคือ บทบาทของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ ต้องร่วมมือกันในการฟื้นฟูท่องเที่ยวของไทย ให้เดินหน้าต่อไปได้ในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองประจวบฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสวยงามของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ ภายใต้การจัดงานประจวบคีรีขันธ์ แฟรี่รันมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวโดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้  1.เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทย 2.เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจอาหาร กระจายรายได้สู่ชุมชน และท้องถิ่น 3.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ วิถีชีวิต สินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก 4.เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ความสวยงามของทะเลและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่  5.เพื่อสนับสนุนเงินบริจาคสมทบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

การจัดงานในครั้งนี้ได้ แบ่งเป็นหลายกิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันวิ่งฟันรันระยะ 3, 5 และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร การแข่งขันปั่นจักรยาน และการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ชมบรรยากาศสดใส และวิวทิวทัศน์ริมทะเล  การออกบูธร้านค้าชุมชน ของดีของเด่นเมืองประจวบคีรีขันธ์ , กิจกรรมถ่ายรูปสุดเก๋ในธีมมหัศจรรย์สีสันใต้ทะเล (Fantastic Sea) , กิจกรรมชิลริมทะเลตามวิถี New normalไปกับคอนเสิร์ตที่จัดเต็มกับแสงสี เสียงในวันที่ 3 มิถุนายน พบกับACTART(แอคอาร์ต) และในวันที่ 4 มิถุนายน พบกับBOWKYLION(โบกี้ ไลอ้อน) และ URBOY TJ (ยัวร์บอยทีเจ)

สำหรับ การแข่งขันวิ่ง วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการแข่งขันวิ่ง ได้ดังนี้ (ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเสื้อ/BIB/เหรียญรางวัล/ริสแบนด์เข้างาน/คูปองเงินสด) 

1.การแข่งขัน วิ่งฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท (ไม่แบ่งประเภทและรุ่น, ไม่มีการแข่งขัน)

2.การแข่งขัน วิ่งฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 5กิโลเมตร ค่าสมัคร 550 บาท (ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, รุ่นอายุ16-29 ปี, รุ่นอายุ30-39 ปี,รุ่นอายุ40-49 ปี, และรุ่นอายุ50 ปีขึ้นไป

3.การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท รุ่นสมัคร แบ่งเป็น ชาย :1.อายุไม่เกิน 19 ปี 2.อายุ 20-29 ปี 3.อายุ30-39 ปี 4.อายุ40-49 ปี 5.อายุ50-59 ปี 6.อายุ 60-69 ปี 7.อายุ70 ปีขึ้นไป  หญิง : 1.อายุไม่เกิน 19 ปี 2.อายุ20-29 ปี  3.อายุ30-39 ปี 4.อายุ 40-49 ปี 5.อายุ50-59 ปี  6.อายุ 60 ปีขึ้นไป

4.VIP (ค่าสมัคร 1,000 บาท) มีการแข่งขัน / สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ

5.การแข่งขันปั่นจักรยาน วันเสาร์ที่  มิถุนายน ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการแข่งขันได้ดังนี้ (ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับประกันชีวิต/เสื้อ/BIB/เหรียญรางวัล/ริสแบนด์เข้างาน/คูปองเงินสด)  1.แรลลี่ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ระยะทาง30 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท(ทุกเพศ/วัย)  2.แข่งขันปั่นจักรยาน ระยะทาง 70 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท

รุ่นสมัคร แบ่งเป็น ชาย : 1.อายุไม่เกิน 18 ปี 2.ทั่วไป 3.อายุ 30 – 39 ปี    4.อายุ 40 ปีขึ้นไป 5.อายุ 50-59 ปี    6.อายุ 60 ปีขึ้นไป  หญิง : 1.อายุไม่เกิน 18 ปี 2.ทั่วไป 3.อายุ 30-39 ปี     4.อายุ 40-49 ปี (และในทุกๆยอดของการลงสมัครการแข่งขัน จะแบ่งเงินจำนวน 50 บาท ไปบริจาคให้กับโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์) โดยสมัครการแข่งขันวิ่งได้ที่ www.fairyrun.com ติดตามและสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :https://www.facebook.com/PrachuapKhiriKhanFairyRun ///////////////////////////////////////////