เมืองประจวบจัดวิ่ง-ปั่นจักรยาน ประจวบคีรีขันธ์ แฟรี่รัน มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว

เมื่อเวลา 05.10 .วันที่ 4 มิ..65 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัด ริมชายทะเลอ่าวประจวบฯ .เมือง .ประจวบคีรีขันธ์ นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันและปล่อยตัวนักวิ่งนักปั่นจักรยาน ในกิจกรรมประจวบคีรีขันธ์ แฟรี่รัน มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว โดยมี นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานประจวบฯ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิ่ง นักปั่นจักรยาน จากทั่วประเทศ เข้าร่วม

โดยการปล่อยตัวในประเภทแรก เป็นนักปั่นจักรยานชุดท่องเที่ยว ระยะทาง 31.5 กิโลเมตร เส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายทะเลอ่าวประจวบ ไปบ้านอ่าวน้อย บ้านคั่นกระได บ้านทุ่งมะเม่า ไปจนถึงหาดหว้าขาว ก่อนกลับมาแวะวัดอ่าวน้อย ที่มีชายหาดอ่าวน้อยซึ่งเป็นอ่าวที่สวยงาม สงบเงียบ และเป็นหนึ่งในอ่าว ของมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ที่นักท่องเที่ยวทั่วประเทศต่างรู้จัก   ต่อมาเป็นการปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10 กิโลเมตร ต่อด้วยนักวิ่งฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ นักวิ่งฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 3 กิโลเมตร ในเวลาต่อมา และประเภทสุดท้าย ในเวลา 06.15 เป็นการปล่อยตัวนักปั่นจักรยานชุดแข่งขัน ระยะทาง 65 กิโลเมตร โดยในประเภทนี้ จะต้องปั่น Rolling 3.7 กม.ไป จุดตีธง หน้าสานักงานบังคับคดีจังหวัดฯ ถนนเส้นไปบ้านหนองเสือ ตำบลเกาะหลัก

นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ กล่าวต้อนรับนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน และร่วมกิจกรรม  Prachuap Khiri Khan Fairy Run มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ซึ่งนอกจากประชาชนจะมีสุขภาพที่ดีแล้ว การแข่งขันในครั้งนี้ มีส่วนกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ขอให้นักวิ่งทุกท่าน สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการวิ่งและปั่นจักรยานในวันนี้ และช่วยบอกกันต่อว่า อ่าวประจวบ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากมีความสวยงามทางธรรมชาติแล้ว ยังมีกิจกรรมทางด้านกีฬาให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินอีกด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนโยบายให้จังหวัดเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย โดยการวิ่งและปั่นจักรยาน ถือเป็นกิจกรรมกีฬาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

ต่อมา ในเวลา 07.00 . ภายหลังนักกีฬาวิ่ง จากทุกระยะ ทั้งประเภท 3 กม. , 5 กม. และ 10 กม. เข้าเส้นชัยหมดแล้ว ได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน โดยมี นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีฯ นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ ผอ.ททท.สำนักงานประจวบฯ นายวรัญชิต ล้อกิตติกูล กรรมการผู้จัดการ .สรวีย์คอนสตรัคชั่น นางปวีณา ดรุณสนธยา ผู้จัดการ .สรวีย์คอนกรีต ร่วมมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันวิ่งทั้ง 3 ประเภท

สำหรับในประเภทวิ่งฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 3 กิโลเมตร (ไม่แบ่งประเภทและรุ่นไม่มีการแข่งขัน) โดยผลการแข่งขันวิ่งฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ นายติณณาณัฏฐ์ ธันยพัตภร , รุ่นอายุ 16-29 ปี ชนะเลิศ นายอรุณศักดิ์ ล้อมเจริญลาภ , รุ่นอายุ 30-39 ปี ชนะเลิศ นายทศพล ทรศัพท์ , รุ่นอายุ 40-49 ปี ชนะเลิศ นายปรัณ ธันยพัตภร , และรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ชนะเลิศ นายสราวุฒิ ทองสิงห์ )   หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ ..กานต์พิชชา มากยอด , รุ่นอายุ 16-29 ปี ชนะเลิศ Miss Abigail Freed , รุ่นอายุ 30-39 ปี ชนะเลิศ นางสาวอรวรรณ สายบัวทอง , รุ่นอายุ 40-49 ปี ชนะเลิศ นางนิศานาถ ตะเภาน้อย , และรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ชนะเลิศ  นางกมลทิพย์ รัตนไพบูลย์กิจ

การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ชาย อายุไม่เกิน 19 ปี ชนะเลิศ นายกิตติพัฒน์ บุญเกิด อายุ 20-29 ปี ชนะเลิศ นายธาดาพงศ์ หนูแก้ว อายุ 30-39 ปี ชนะเลิศ นายนพดล ร่วมวัน  อายุ 40-49 ปี ชนะเลิศ นายภาณุพงศ์ แก้วระวัง  อายุ 50-59 ปี ชนะเลิศ นายบรรทม ช่วยนุกูล อายุ 60-69 ปี ชนะเลิศ นายสัญญา ภุมรินทร์  อายุ 70 ปีขึ้นไป ชนะเลิศ นายสุวรรณ แผ่นทรัพย์  หญิง อายุไม่เกิน 19 ปี ชนะเลิศ ..ชนัญชิดา ลุณหงส์  อายุ 20-29 ปี ชนะเลิศ นางสาวมณฑาทิพย์ โกณฑา  อายุ 30-39 ปี ชนะเลิศ นางจันทิมา ผิวกิ่ง  อายุ 40-49 ปี ชนะเลิศ Miss Mali Guyot  อายุ 50-59 ปี  ชนะเลิศ นางจิรภา หาสิตะพันธ์  อายุ 60 ปีขึ้นไป ชนะเลิศ นางวันนพ ชุมสุวรรณ

ส่วนผลการแข่งขันปั่นจักรยาน ระยะทาง 65 กม.ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศ นายพิภัส เวสันเทียะ  ทั่วไป ชนะเลิศ Mr.Romain Chevalier   อายุ 30 – 39 ปี ชนะเลิศ นายสุวนารท นิธิทรัพย์  อายุ 40 ปีขึ้นไป ชนะเลิศ นายพิสิทธ์ิ มณฑลทอง   อายุ 50-59 ปี ชนะเลิศ นายอำนวย อาจณรงค์ฤทธิ์  อายุ 60 ปีขึ้นไป ชนะเลิศ นายสุนทร เทียมทัด  หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศ Miss Soonyatar Sangnai  ทั่วไป ชนะเลิศ นางสาวจิรภรณ์ รอดจอหอ  อายุ 30-39 ปี ชนะเลิศ นางวีณา แต้มจันทร์ อายุ 40-49 ปี ชนะเลิศ นางเพชรดา ไพธุริยะ //////////////////