ประจวบฯเจอโควิด-19 เพิ่ม 6 รายไปผับดังหัวหิน ร้านอาหารเกาหลี

วันที่ 6 เม.ย.2564 นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุ อ่านต่อ >>

ประจวบฯปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ เข้มดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่บริเวณลานสุขแสวง อ่านต่อ >>

กองทัพอากาศส่งหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงจากกองบิน 5 ติดพลุสารดูดความชื้นที่ปีกเครื่องบิน เสริมประสิทธิภาพทำฝนช่วยภัยแล้งภาคอีสาน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่บริเวณโรงเก็บฝูงบ อ่านต่อ >>

คุมประพฤติประจวบเตรียมจัดประกวดแข่งทำอาหาร Street foodสร้างอาชีพ ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ห้องขายทอดตลาด ส อ่านต่อ >>

*กมล แก้วเทศ* ล้มแชมป์เก่า*เกรียงไกร ไกรทอง* คว้าเก้าอี้นายกเทศบาลเมืองประจวบฯ สมัยแรก

ผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ ของผู้สมัคร อ่านต่อ >>

กองบิน 5 ประจวบฯจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบใหม่ของฝูงบิน 501

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่บริเวณโรงเก็บฝูง อ่านต่อ >>

รองผู้ว่าประจวบเปิดตลาดเกษตรสร้างสุข @โลสาม เพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจัดจำหน่ายถึงกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพและปลอดสารพิษโดยตรง

 เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ตลาดเกษตรสร้างส อ่านต่อ >>

จังหวัดประจวบจับมือภาคีเครือข่าย จัดเวทีขับเคลื่อนการจัดการรถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย โดยมีโรงเรียนประจวบวิทยาลัยเป็นต้นแบบนำร่อง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มี.ค.2564 ที่ห้องประชุมหิรัญญิก อ่านต่อ >>

ธ.ก.ส.ประจวบส่งมอบฝายชะลอน้ำ ทำMOU ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านเข็ดกา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มี.ค.2564 ที่บริเวณฝายชะลอน้ำ บ อ่านต่อ >>

ประจวบ จัดพิธีมอบถ้วยพระราชทานให้กับหมู่บ้านม้าร้อง ที่ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

ผู้ว่าประจวบประธานพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ อ่านต่อ >>