ยุติธรรมประจวบติวเข้มกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน หนุนเสริมเชื่อมชาวบ้านในชุมชนเข้าถึงการให้บริการกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มี.ค.67 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบั อ่านต่อ >>

ธ.ก.ส.ประจวบฯส่งมอบฝายชะลอน้ำให้ชุมชนตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในการประกอบอาชีพ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 มี.ค.67 ที่บริเวณฝายชะลอน้ำหุบเ อ่านต่อ >>

สภาองค์กรของผู้บริโภคประจวบ มุ่งเป้าโรงเรียนประจวบวิทยาลัยเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย พร้อมตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มี.ค.2567 ที่ห้องทองนพคุณ โรงแรม อ่านต่อ >>

รองผู้ว่าประจวบฯ เปิดเวทีบันทึกความร่วมมือ ระหว่างขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกับ พอช. ขับเคลื่อนโครงการปี67 เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 8 ก.พ.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น. วั อ่านต่อ >>

“อรุณ บุญชม” จุฬาราชมนตรี เปิดงานรวมพลังศรัทธาพัฒนาอักมาลุ้ลอิสลาม ครั้งที่ 37 พร้อมเปิดป้ายมัสยิดอักมาลุ้ลอิสลาม ต.อ่าวน้อย จ.ประจวบฯ

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 3 ก.พ.2567 ที่มัสยิดอักมาลุ้ลอิสลา อ่านต่อ >>

สนง.บังคับคดีประจวบฯทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับหน่วยงานและบุคลากรในสำนักงาน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 ม.ค.2567 นายรณกร พรหมอินทร์ ผู้ อ่านต่อ >>

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนประธานพิธีทำบุญครบรอบ 18 ปี เปิดสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ประจวบฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ม.ค.2567 นายประยุทธ์ แก้วภักดี ผ อ่านต่อ >>

“พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ” ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เปิดอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบฯ รองรับให้บริการ ปชช.ติดต่อราชการด้านปราบปรามการทุจริต

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 21 ธ.ค.2566 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารรา อ่านต่อ >>

รพ.ประจวบเปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ช่วยภาวะคนมีบุตรยากได้เร็วขึ้น หลังคาดการณ์อนาคตอีก 50 ปี ประชากรไทยจะลดเหลือเพียง 33 ล้านจากปัจจุบัน 66 ล้านคน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 ธ.ค.2566 นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ อ่านต่อ >>

“พล.อ.อ.ตากเพชร พินพันธุ์”ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพอากาศ ประธานเปิดงานสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 กองบิน 5 จ.ประจวบฯ

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 7 ธ.ค.2566 ที่ลานอนุสาวรีย์วีรชน 8 อ่านต่อ >>