หอการค้าจังหวัดนครปฐม แถลงข่าวจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐมประจำปี 2565 ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

นครปฐม แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ครั้งที่ 36

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม หอการค้าจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดนครปฐม และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาน ราชบุรี แถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎคม 2565 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ได้รับเกีรยติจากนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว และนายวิชัย โกสมนึก ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน น.ส.ปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผ.อ. ททท. สนง.ราชบุรี กล่าวเชิญชวนประชาสัมพันธ์กิจกรรม การท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัด

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงสินค้าและผลผลิตในจังหวัดให้แพร่หลาย เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้และอาหารต่าง ๆ
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการรักษาคุณภาพสินค้าและผลผลิตของจังหวัดนครปฐมให้ได้มาตรฐาน จัดแสดงนิทรรศการความรู้ทั้งด้านเกษตรและอุตสาหกรรม สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมโดยจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การประกอบอาหารของดีในจังหวัด
4. เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด
5. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อย ผลไม้รสชาติดี จนได้รับการขนานนามว่าเป็นครัวระดับโลก จึงได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ครั้งที่ 36 ประจำปี 2565 ” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงผลผลิตด้านการเกษตรและอาหารนานาชนิดให้แพร่หลาย อีกทั้ง เป็นการส่งสริมการรักษาคุณภาพสินค้าและผลผลิตของจังหวัดนครปฐมให้ได้มาตรฐาน และยังเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครปฐมด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดเป็นโซนต่างๆ อย่างน่าสนใจ ได้แก่
– โซนอาหาร จำหน่ายอาหารอร่อยขึ้นชื่อ อาหารถิ่น ยกร้านเด็ดในจังหวัดนครปฐมมาให้บริการในงาน
– โซนผลไม้ จำหน่ายผลไม้จากชาวสวนผู้ผลิตโดยตรง
– โซนท่องเที่ยวและวัฒนธรรม พบกับกิจกรรม DIY เพ้นท์หน้ากากโขนเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
– โชนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จำหน่ายสินค้าของดีระดับ 5 ดาว สินค้าโอทอปเกรดพรีเมี่ยม
– โชนข้าวหลาม พบกับการเผาข้าวหลาม 9 สี 9 รส ยาว 9 เมตร
– โซนยานยนต์ จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษจากค่ายรถชั้นนำ
– โซน กกร. จังหวัด/คลังจังหวัด/หน่วยราชการ/สถาบันการเงิน ที่มาให้บริการให้คำปรึกษา รวมถึงจำหน่ายผักปลอดภัย สินค้าธงฟ้า เนื้อสุกรและสินค้าแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในราคาพิเศษ
– โชนอาหารโต๊ะจีน ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโต๊ะจีนนครปฐม จัดเมนูอาหารเด็ดจากราคาปกติโต๊ะละ 3,500 บาท เหลือเพียง 1,999 บาท จำหน่ายวันละรอบ เวลา 18.00 น. จำนวน 21 โต๊ะต่อวัน

สอบถามรายละเอียดงานและจองโต๊ะจีน : หอการค้าจังหวัดนครปฐม โทร. 034-254647, 034-254231
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวนครปฐม : ททท. สำนักงานราชบุรี โทร. 032 919 176-8 , 062 595 2307
หรือ Line : @TATratchaburi , Facebook : ททท.สำนักงานราชบุรี หรือ โทร. 1672