ประจวบจัดน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอบางสะพานน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ครู และนักเรียน  เข้าร่วม

ทั้งนี้ ตามที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มาเป็นปีที่ 24  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

จึงถือโอกาสนี้ ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด  เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบฯ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม จำนวน 98 คน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือน กรกฎาคม 2565 นี้//////////////