เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมประชุมติดตามและวางแผนบริหารจัดการน้ำ ป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร (คลองส่งน้ำ 1 ขวา 1 ขวา) ใน 4 ตำบลของ อ.เมืองสุพรรณบุรี

นาย​ศรี​ธรรม​ ราช​แก้ว​ นาย​อำเภอเมือง​สุพรรณบุรี​ มอบหมายให้​ นายจิตรติ​ รามเนตร​ ปลัด​อาวุโส​ ประชุมติดตามและวางแผนบริหารจัดการ​น้ำ​ เพื่อ​ป้องกัน​และลดผลกระทบ​จาก “น้ำท่วมขัง” พื้นที่​การเกษตร​ (แนวคลองส่งน้ำ 1 ขวา 1 ขวา) ณ​ ศาลา​กลางบ้าน​ ม.5 ต.สวนแตง​ อ.เมือง​สุพรรณบุรี

พร้อม ด้วยนายอภิศักดิ์ จรดล นายกองค์การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ดอนกำยาน​ เกษตร​ตำบล​ เจ้าหน้าที่​โครงการ​ส่งน้ำและ​บำรุง​รักษา​โพธิ์พระยา​ การประปาส่วนภูมิภาค​สาขา​สุพรรณบุรี​ พร้อมผู้ปกครอง​ท้องถิ่น​ ท้องที่​ ต.ดอน​กำยาน​ ต.ดอน​โพธิ์ทอง​ ต.สวนแตง​ และ​ ต.บางกุ้ง​ ​อ.เมือง​สุพรรณบุรี​

    ซึ่ง​ได้ชี้แจง​สถานการณ์​น้ำ​และแนวโน้ม ตลอดจน​หารือการบริหารจัดการน้ำ เพื่อ​ป้องกัน​และลดผลกระทบ​จากน้ำท่วมขังพื้นที่​การเกษตร โดยเฉพาะ (นาข้าว) ใน ต.ดอนโพธิ์ทอง (เดิมการประชุมนี้ ได้กำหนดประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อบริหารจัดการ/จัดสรรรอบเวรสูบน้ำห้วง 12 วัน เพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ำที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนสำหรับการผลิตประปา และการเกษตร ด้วยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของทุกภาค​ส่วน​ ส่งผลให้สามารถ​บริหารจัดการ​น้ำได้อย่างเพียงพอตั้งแต่ต้นปี 2565 จนปัจจุบัน) ​…

ทั้งนี้ ได้วางมาตรการ/แนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มมากขึ้นและหรือเว้นช่วงขาดแคลน ฯลฯ …. พร้อมนัดหมาย​การประชุม​ครั้ง​ต่อไป เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์​ ในวัน​อังคารที่​ 2 สิงหาคม​ ตามเวลา​ และสถานที่​ข้างต้น