สุพรรณบุรี เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานราชการ “กีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ 65”

วันนี้(20 ก.ค.65)  13.30 น. ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายชูชีพ  พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานราชการ “กีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ 65”

ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี “กีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ 65”โดยแบ่งนักกีฬาและกองเชียร์ ออกเป็น 8 สี ได้แก่ สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว สีชมพู สีม่วง และสีขาว การจัดกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง และหน่วยงานราชการ โดยจังหวัดสุพรรณบุรี มีมติให้ทุกวันพุธวันวันกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

จึงได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ในวันที่ 17/24/31 สิงหาคม 2565  รวม 3 วัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย  / วอลเลย์บอล หญิง /วิ่งผลัด 8 X 100 และกีฬาพื้นบ้านเช่น ชักเย่อ  เป็นต้น