อ.เมืองสุพรรณบุรี ระดมสรรพกำลัง เร่งบูรณาการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม

​ นาย​ศรี​ธรรม​ ราช​แก้ว​ นาย​อำเภอเมือง​สุพรรณบุรี​ มอบหมายให้​นายจิตรติ​ รามเนตร​ ปลัด​อาวุโส​ ลง​พื้นที่​ติดตา​มเฝ้าระวัง​และแก้ไขปัญหา​สถานการณ์​น้ำท่วม​ใน​ 3 ตำบล​ พื้นที่​ตำบล​ดอนมะ​สังข์​ ตำบล​ศาลา​ขาว​ และตำบลสวนแตง​ อำเภอเมือง​สุพรรณบุรี​  ร่วมกับ​ผู้บริหาร​องค์กร​ปกครอง​ส่วน​ท้องถิ่น​ กำนัน​ ผู้ใหญ่​บ้าน​ ฯลฯ และเจ้าหน้าที่​ผู้​เกี่ยว​ข้อง​

       ซึ่งได้รับความ​ร่วม​มือจากทุกภาคส่วน​ และผู้​ปกครอง​ท้องถิ่น​ท้องที่​ โดยเฉพาะ​พี่น้อง​เกษตรกร​​เป็น​อย่างดี​ ที่พร้อม​ร่วมแรงใจสมัคร​สมานสามัคคี​ ช่วยกันคนละ​ไม้​คนละ​มือ​แก้ไขปัญหา​บรรเทา​ความเดือดร้อน​ ​และผลกระทบ​จาก​น้ำท่วมพื้นที่​การเกษตร​ (นาข้าว)​ ที่​อยู่​ในระยะใกล้เก็บ​เกี่ยว​ผลผลิต​

ทั้งนี้​ ปัจจุบัน​อำเภอเมือง​สุพรรณบุรี​ (20 ​ตำบล​ รวมทั้งสิ้น 124​ หมู่บ้าน)​ได้รับ​รายงาน​เหตุ​สาธารณภัย​ (น้ำท่วม)​ จำนวน​ 6 ตำบล​ รวม​ 35​ หมู่บ้าน​ (คิดเป็น​ 28.23% ของจำนวน​หมู่บ้าน​ทั้งหมด)​ ได้แก่​ ต.​ศาลา​ขาว (4)​, ต.สวนแตง (7)​, ต.ดอนกำยาน (9)​, ต.ดอนโพธิ์ทอง (4)​, ต.บางกุ้ง​ (4)​ ​และ​ ​ต.ท่าเสด็จ​ (7)​

       อย่างไร​ก็ตาม​เนื่อง​จากปริมาณ​น้ำฝนยังมีแนวโน้ม​เพิ่ม​ขึ้น​อย่างต่อเนื่อง​ อำเภอเมือง​สุพรรณบุรี​จึง​ได้กำชับ​เน้นย้ำ​การปฏิบัติ​ของส่วน ราชการ​ องค์กรปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ และกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ฯลฯ​ ให้ติดตาม​เฝ้า​ระวัง​สถานการณ์​อย่างใกล้ชิด​ พร้อม​ดำเนินการตามแนวทาง​ที่ได้ประชุม​ชี้แจง​ฯ​ และกำหนด​ไว้ในแผนเผชิญ​เหตุ ตลอด​จนเร่งประสาน​ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนจากอำเภอ​/จังหวัด​สุพรรณบุรี​ หากเกินขีดความสามารถ​​ ​เพื่อลด/บรรเทา​ผลกระทบ​ ความสูญเสียที่อาจ​เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน​ในพื้นที่​อย่างทันท่วง​ที ​