โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการกีฬา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ครบรอบ ๓๒ ปี

วันนี้(7 ส.ค.65)เวลา 09.39 น.โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ครบรอบ ๓๒ ปี และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการกีฬา ณ  ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี   เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาและการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

โดย พระครูสุวรรณธรรมานุยุต หลวงพ่อสมบุญ ปิยธมฺโม เจ้าอาวาสวัดลำพันบอง  จ.สุพรรณบุรี อายุ ๑๐๑ ปี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สมบัติ  คุรุพันธ์  คณะกรรมการโฮลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วย นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษา นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายชูชีพ พงศ์ไชย. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี อดีตผู้อำนวยการการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ดร.สุจิตร ทรงมัจฉา ที่ปรึกาษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีด้วย

นางสมจิต บุญคงเสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๓ ในเนื้อที่ประมาณ ๙๓ ไร่ เปิดการเรียนการสอนในปี ๒๕๓๔ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เปิดสอนจำนวน ๑๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬากรีฑา  เซปักตะกร้อ จักรยาน เทนนิส เบสบอล ฟุตบอล มวยปล้ำ มวยสากล ยกน้ำหนัก ยิมนาสติก ยิงปืน ยูโด เทควันโด คาราเต้-โด ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล และวูซู  รวมมีนักเรียนจำนวน ๖๖๐ คน

ทั้งนี้ มีพิธีมอบเกียรติบัตร ตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบ เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลากรที่มีคุณงามความดี มีคุณธรรมตามอันลักษณ์ กีฬาดี มีคุณธรรม แก่บุคคลากรและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ