สุพรรณบุรี SP-Net เปิดเวทีเสวนา เรื่องถอดบทเรียน การรับมือฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ชุมชนในพื้นที่เสี่ยง

อาจารย์กิติ จารุอารยนันท์ ประธานสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค เปิดเผยว่าสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค โดย มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค ได้ออกแบบ และจัดทำรายการสื่อออนไลน์เพื่อชุมชนขึ้น ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 – 20.00 น. เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข่าวสาร และแนวทางในการรับมือ แก้ปัญหา เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และยั่งยืน โดย  ในวันที่ 23 กันยายน 2565 “ถอดบทเรียน การรับมือฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ชุมชนในพื้นที่เสี่ยง” หัวข้อสนทนา

– เฝ้าระวัง ติดตาม พยากรณ์อากาศ ร่องมรสุ่มผ่านเข้าไทยส่งผลให้มีฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง และสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน ภัยพิบัติได้ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พื้นที่การเกษตร คนเมือง-ที่ลุ่ม ความเสียหายจากผู้คนที่อยู่อาศัยบริเวณลุ่มน้ำและพื้นที่น้ำท่วม

– เตือนภัยและแนวปฏิบัติของชุมชน ชาวบ้าน ประชาชน เกษตรกร ในพื้นที่เสี่ยงที่น้ำท่วมน้ำหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง จะเกิดขึ้นได้ ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม

– การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากปัญหาน้ำท่วมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำของระบบชลประทานอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพแลเตรียมความพร้อมในการรับมือแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด

– แลกเปลี่ยนข้อแนะนำและการเตือนภัยล่วงหน้า แนวทางการป้องกันความเสียหายและการบริหารจัดการน้ำท่วม ลดความรุนแรงของน้ำท่วม เช่น การปรับปรุงสภาพลำน้ำและสภาพการไหล ลดอัตราการไหลของน้ำ ควบคุมปริมาณการไหลโดยกักน้ำ การจำกัดเส้นทางไหลน้ำ การระบายน้ำออกจากลำน้ำที่มีสภาพวิกฤต รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านน้ำ

 

โดย นายอนุศักดิ์ คงมาลัย : สมาชิกวุฒิสภา ผู้ดำเนินการสัมมนา และมีผู้ร่วมสนทนาประกอบด้วย นายสมนึก สวนดอกไม้ : ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี  นายยศดนัย น้อยแก้ว : ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี

และ  อาจารย์กิติ จารุอารยนันท์ : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค

สามารถรับชมรายการสด และร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างรายการ ได้ทาง Facebook มูลนิธิเอสพีเน็ต : https://www.facebook.com/SP.Net.Foundation/live_videos/