ผู้ว่าฯนครปฐม สั่งทุกภาคส่วน ร่วมประเมินสถานการณ์ รับฟังปัญหา จากกรณีสารเคมีรั่วไหล พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ หากได้รับแจ้งจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุกรณีของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทอินโดรามาโพลีเอสเตอร์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก มีสารเคมีรั่วไหลเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เกิดผลกระทบส่งกลิ่นเหม็นเป็นวงกว้าง ทำให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่ยังคงได้รับกลิ่นสารเคมี เกรงว่าจะเกิดอันตราย

       ซึ่งจังหวัดนครปฐม โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล พร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมประชุม ในวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 . เทศบาลตำบลขุนแก้ว  .นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนการรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้ทันท่วงที

     ทั้งนี้ ได้จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว พร้อมเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ ออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณที่ได้รับผลกระทบด้วย  หากประชาชนที่ได้ผลกระทบ  สามารถแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในวันและเวลาดังกล่าว หรือประสานงานมาที่ นายมนต์ชัย ปั้นโอ๋ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 062-369-5198  เพื่อหาทางแก้ไขความเดือดร้อนต่อไป