คุมประพฤติประจวบจัดประกวด Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 2 เฟ้นหาสุดยอดอาหารคาว-หวานประจำถิ่น ต่อยอดส่งแข่งระดับภาคและระดับประเทศ

เมื่อเวลา 09.30 .วันที่ 1 ..2565 ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ..ภาวนา ธนคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 2 ระดับจังหวัด โดยมี นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ (...).ประจวบฯ/ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 7  กล่าวรายงาน และมี ..จุไรวรรณ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจเด็กฯจ.ประจวบฯ นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดฯ นางสุรางค์ บารมี นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.)ประจวบฯ นายภัทรพล ดีปานแก้ว ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแอทที บูทีค คลองวาฬ / ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดฯ ผู้แทนเรือนจำจังหวัดฯ สำนักงาน กศน.จังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติฯสาขาหัวหิน และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม  

ด้าน นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ มีนโยบายในการขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ให้มีความมั่นคงทางด้านอาชีพ และได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือด้านการทำอาหาร เพื่อให้มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือพลัง และบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายชุมชน ให้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการคืนคนดีกลับสู่สังคมอย่างครบวงจร โดยในปีที่ผ่านมา จัดให้มีการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 1) ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศไปแล้ว ในการนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ในปีนี้ และเป็นปีงบประมาณ 2566

โดย กรมคุมประพฤติมีกำหนดจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 – มีนาคม 2566 เพื่อนำเสนอผลงานด้านการทำอาหารของผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ และเพื่อแสดงถึงพลังและความร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายในการคืนคนดีสู่สังคม การจัดโครงการในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประกวดการทำอาหารจำนวน 6 คน แบ่งเป็น ผู้เข้าประกวดประเภทอาหารคาว 4 คน ประเภทอาหารหวาน 2 คน โดยได้รับเกียรติจาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตัดสินการประกวด ประกอบด้วย นางยุพิน สมรวมจิตร ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลคลองวาฬ / ผู้ประกอบการโอทอป .คลองวาฬ / วิทยากรการแปรรูปอาหาร (ขนมนายชัยวัฒน์ ธรรมประดิษฐ์ เอ็กเซ็กคูทีฟเชฟ (exclusive chef ) จากโรงแรมหาดทอง  นายเจริญ อาจประดิษฐ์ สื่อมวลชน สังกัดสำนักข่าวไทย/ ข่าวสด / โมเดิร์นไนน์ทีวี

โดยมี ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สาขาหัวหิน ให้การสนับสนุนด้านการจัดงาน การประชาสัมพันธ์ รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด สำนักงานคุมประพฤติสนับสนุนด้านสถานที่จัดงาน ซึ่งวิธีการ คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทอาหารคาว 1 คน ประเภทอาหารหวาน 1 คน โดยพิจารณาจาก 1.รสชาติความอร่อย 2.ความสวยงามในการจัดอาหาร 3.ความสะอาด 4.วัตถุดิบ 5.ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเข้าประกวดระดับภาคที่จังหวัดนครปฐมต่อไป

..ภาวนา ธนคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ และขอให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคน ขอบคุณชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ ที่เล็งให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีรายได้ มีความมั่นคงทางด้านอาชีพ ตลอดจนการแสดงถึงพลังและความร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายในการคืนคนดีสู่สังคม

สำหรับผู้ที่นำอาหารเข้าประกวดในครั้งนี้ ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ประกอบด้วย จากอำเภอหัวหิน เป็นอาหารหวานกล้วยบวชชีอำเภอกุยบุรี เป็นอาหารคาวต้มยำทะเลและซูชิข้าวคลุกกะปิ”  อำเภอเมือง เป็นอาหารหวานสับปะรดย่างซอสมะละกออำเภอบางสะพาน เป็นอาหารคาวแกงเหม็งมะพร้าว” “แก้งส้มทุเรียนเทศ” “ห่อหมกปลาสากอาหารหวานเป็นบวชทุเรียนเทศและเม็ดขนุน”  

โดยผลการตัดสิน ชนะเลิศการประกอบอาหารคาว ได้แก่ แกงเหม็งมะพร้าว จากอำเภอบางสะพาน รองอันดับ 1 ต้มยำทะเล .กุยบุรี และอันดับ 3 ซูชิข้าวคลุกกะปิ จาก .กุยบุรี ส่วนอาหารหวาน ชนะเลิศ ได้แก่ สับปะรดย่างซอสมะละกอ จาก อำเภอเมือง /////