สุพรรณบุรี ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังสถานการณ์เริ่มจะเข้าสู่สภาวะปกติ

จังหวัดสุพรรณบุรี ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังสถานการณ์เริ่มจะเข้าสู่สภาวะปกติ และประชาชนที่เข้าพักในศูนย์พักพิงชั่วคราวได้เดินทางกลับเข้าบ้านพักอาศัยของตนเองได้แล้ว

วันนี้(15 พ.ย.65) ที่ บริเวณวัดรางบัวทอง ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวขณะเป็นประธานปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ว่า

สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี และบริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณวัดรางบัวทอง ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มจะเข้าสู่สภาวะปกติ และประชาชนที่เข้าพักในศูนย์พักพิงชั่วคราวได้เดินทางกลับเข้าบ้านพักอาศัยของตนเองได้แล้ว ทางจังหวัดจึงขอปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ และขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคฝ่ายที่ปฏิบัติภารกิจศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มาโดยตลอด

ด้าน นางสิรินฺช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังสุพรรณบุรี ได้จัดตั้งและเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ ตั้งแต่วันที่๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน โดยมีจำนวนประชาชนที่รับบริการที่ ศูนย์พักพิงฯ จำนวน ๒๓๑ คน จำนวนผู้เข้าพักอาศัยศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ จำนวน๑๕ คน และปัจจุบันมีผู้พักอาศัย จำนวน ๕ คน