CP ALL เยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการสานฝันอนาคตการศึกษา ที่สุพรรณบุรี

นางจุฑามาส  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวว่า  บริษัท CP  ALL  จำกัด(มหาชน)  และสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์

ได้นำคณะอาจารย์ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ MRC  สานฝันนักธุรกิจน้อย  ภายใต้โครงการสานฝันอนาคตการศึกษา  CONNEXT  ED  ที่ศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

ได้แก่  ศูนย์การเรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์กระจกถมทองคำเปลว  ศูนย์การเรียนรู้การปลูกแคทตัสพืชเศรษฐกิจ  และศูนย์การเรียนรู้ ผู้ตัดสินน้อยกีฬาฟุตบอล  ทางคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานทุกท่านชื่นชมการทำงานของคณะครูที่มีทุ่มเท  ลงถึงตัวนักเรียนจริง

นอกจากนี้ ทั้งศูนย์การเรียนรู้ที่จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์หลีกเพื่อฝึกประสบการณ์ตรงด้านทักษะอาชีพ  ฝึกการผลิต  การค้าขาย ให้กับนักเรียน  ครู  ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เข้ามาเรียนรู้  มาฝึกปฏิบัติ  สร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน  หรืออาจเป็นรายได้หลักให้กับประชาชนที่สนใจ  โดยในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้จะนำผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่ายที่หน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊ม ปตท.หลักเมือง ใหญ่ที่สุดของสุพรรณบุรี