กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบฯ จัดแข่งเปตองเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนแม่ทั้ง 8 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

เมื่อเวลา 09.30 . วันที่ 19 ..2565 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .เมือง .ประจวบคีรีขันธ์ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน มี นายทวีศักดิ์ จุลเนียม รองประธานเครือข่ายกองทุนแม่ฯจังหวัด/ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน .ทับสะแก คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทั้ง 8 อำเภอ พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน และเยาวชน เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดฯ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแต่ละอำเภอ ตลอดจนเป็นเวทีแสดงออกให้คณะกรรมการกองทุนแม่และเยาวชนในแต่ละหมู่บ้าน

 

ซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกอำเภอได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดกิจกรรมการแข่งขันในระดับอำเภอเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งทีมชนะเลิศของแต่ละอำเภอๆ ละ 4 ทีม ดังนี้ ประเภทคณะกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ( ทีม 3 คน ) ชาย 1 ทีม หญิง 1 ทีม ประเภทเยาวชน ( ทีม 3 คน ) ชาย 1 ทีม เยาวชนหญิง 1 ทีม ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวน 160 คน

ด้าน นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัด กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการเครือข่าย และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทุกอำเภอ และผู้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเปตอง กองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็ง และสานสัมพันธ์ภายในเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบฯ ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงออกของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเยาวชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

สำหรับผลการแข่งขัน ชนะเลิศประเภทกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทีมชาย 3 คน ได้แก่ ทีมอำเภอปราณบุรี รองชนะเลิศ ทีมอำเภอบางสะพานน้อย ทีมหญิง 3 คน ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอำเภอบางสะพานน้อย รองชนะเลิศ ทีมอำเภอบางสะพาน ประเภทเยาวชนชาย ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอำเภอบางสะพาน รองชนะเลิศ ทีมอำเภอทับสะแก ประเภทเยาวชนหญิง ชนะเลิศ ทีมอำเภอสามร้อยยอด รองชนะเลิศ ทีมอำเภอบางสะพาน โดยทีมที่ชนะเลิศทั้งหมดจะจัดให้มีการมอบรางวัล ในวันที่ 25 พ.ย.2565 ในงานรวมพลังแห่งความภักดีกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบฯ และขบวนผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของเผ่นดินฯ ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบฯ//////////