นครปฐม มอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 ซึ่งมีผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 รถกระบะ 4 ประตู ซื้อสลากเพียง 1 ใบเท่านั้น

วันที่ 7 ธันวาคม .. 2565 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธี

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมการออกสลากบำรุงกาชาดการกุศลเพื่อหารายได้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ได้รับความเดือดร้อน และการสงเคราะห์ต่างๆ โดยการหมุนวงล้อออกรางวัลฯ ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 . บริเวณร้านมัจฉากาชาด องค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ จากการหมุนวงล้อออกสลากรางวัลฯ ได้มีผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงกาชาดรางวัลต่างๆ และมาแสดงตนขอรับรางวัล รวมทั้งสิ้น 16 รายดังนี้

รางวัลที่ 1 รถกระบะ 4 ประตู จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายเอกลักษณ์ พิมพ์รุน

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 ซีซี จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

(1) นายเชาวลิต แก่นลออ

(2) นายขจรเดช นิพัฒน์โภคัย

(3) นางสมใจ สิริพัฒนเศรษฐ์

(4) นายสมชาย เหล่าสิม

(5) นางภคณัฎฐ์ จีนสุกร

รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

(1) นางปณพร เชาว์วาทิน

(2) นายพันธ์ศักดิ์ บุตรดี

(3) นางสาวสุภาพร ตั้งสุขวัฒนวงศ์

(4) นายเจษฎา สุขกุมภาพันธ์

(5) นางสาวปิ่น รุจยากรกุล

รางวัลที่ 4 จักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

(1) นายธรรมพล จรดล

(2) นางพัชรินทร์ ชุติเดโช

(3) นางสาวไพริน คุณโอนต

(4) นายประทีป เจริญสุข

(5) นายฉัตรชัย รัตนวัน

………………………………………………………..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม /ข่าว