ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี หัวหน้ากลุ่มงานสร้างและประสานเครือข่าย เข้าเยี่ยมชม บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรึ่ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้อง CCTV

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

นายธำรง เกียรติธนะบำรุง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรีหัวหน้ากลุ่มงานสร้างและประสานเครือข่ายและคณะรวม ท่าน พร้อมด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ขั้นสูง รุ่นที่ ๑๕ (จากความร่วมมือในการทำ MOU กับ มูลนิธิ เพื่อความมั่นคง ขั้นสูงและพหุภาคี )ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรึ่ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องCCTV และ Internet of Think (IOT) โดยมีคุณ ชอง ทอง ชิ ประธานกรรมการบริษัท และ คุณอำไพ ชิ กรรมการบริหารให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมบริษัท เพื่อหารือและประสานความร่วมมือในการ สนับสนุน เด็กและเยาวชนของ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ในลำดับต่อไป

❤️ประชาสัมพันธ์ .สมทบ

ศย.นนทบุรี