ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจร่วมอุดหนุนสินค้าทางการเกษตร จากเกษตรกรโดยตรง ที่ตลาดเกษตรกรในสวน@สุพรรณบุรี

(14 พ.ย.66)  ที่ตลาดเกษตรกรในสวน@สุพรรณบุรี ภายในบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจร่วมอุดหนุนสินค้าทางการเกษตร จากเกษตรกรโดยตรง

โดยวันนี้ มีสินค้าพิเศษคือ ฝรั่ง ส้มโอขาวแตงกวา มัลเบอร์รี่- ไม้ประดับ แคคตัส กิ่งพันธุ์- ผักสลัด ผักพื้นบ้านนานาชนิด – ไข่เป็ด ไข่ไก่- นมวัว นมแพะ- อาหารปรุงสุก อาหารแปรรูป – ผ้าไทยพื้นถิ่นจากวิสาหกิจชุมชน- ผลิตภัณฑ์แปรรูป ข้าวสารหอมมะลิ ข้าวสารกข 43 ข้าวสารไรซ์เบอร์รี่

 

ผลไม้ตามฤดูกาล ผลผลิตด้านปศุสัตว์ เช่น ไข่สดจากฟาร์ม นมวัว นมแพะ ตลอดจน สินค้าประมง Fisher man shop ร่วมด้วยอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูป กระเป๋าจักสาน ผ้าไทยพื้นถิ่นจากวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น พร้อมดนตรีในสวน ฟังเพลินตลอดงาน

 

ทั้งนี้ ตลาดเกษตรกรในสวน@สุพรรณบุรี กำหนดจัดเป็นประจำทุกวันอังคาร เวลา 07.00-12.00 น. โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายผลผลิตด้วยตนเอง ผ่านการทดสอบสารตกค้างโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริโภคมั่นใจได้ในความสะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพ ราคาถูก จากมือผู้ปลูกโดยตรง