การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการ เสวนาสื่อมวลชนภาคตะวันตก ในหัวข้อ กฟผ.ในมุมมองของสื่อ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 ณ เดอะ คาแนล รีสอร์ท อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 ณ เดอะ คาแนล รีสอร์ท อ.เมือง จ.ราชบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการ เสวนาสื่อมวลชนภาคตะวันตก ในหัวข้อ กฟผ.ในมุมมองของสื่อ ได้รับเกียรติจาก นายสุขสวัสดิ์ รัศมี วิศวกรระดับ 10 ว่าที่หัวหน้ากองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ นายสุรศักดิ์ แซ่เฮา วิทยากรระดับ 7 สำนักงานราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมุมมองของสื่อมวลชนที่มีต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและความสัมพันธ์อันดีต่อกันของสื่อมวลชน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยนำความรู้พื้นฐานเรื่องระบบส่งไฟฟ้า สื่อสารออกไปให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล มีสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคตะวันตก เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์