ชาวสุพรรณบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ และกิจกรรมฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ (ปล่อยปลาลงทุ่ง) ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม อ่านต่อ >>