ชาวสุพรรณบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ และกิจกรรมฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ (ปล่อยปลาลงทุ่ง) ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ และกิจกรรมฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ (ปล่อยปลาลงทุ่ง) ประจำปี ๒๕๖๖

พร้อมกล่าวเชิญชวนประชาชน ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำที่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่หาง่าย ราคาถูก ในขณะเดียวกันก็เป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศมีมูลค่านับแสนล้านบาทในช่วงเวลาที่ผ่านมา กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นต่างๆ เช่น การกำหนดฤดูกาลเครื่องมือห้ามจับสัตว์น้ำ กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำ

นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งเสริมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อนำไประกอบอาชีพและเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรในประเทศ ตลอดจนนำความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชน

ด้าน นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงความสำคัญของการประมง และยังเป็นกำลังใจให้แก่ชาวประมง ในการประกอบอาชีพอันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดกับชาวประมงและประชาชนทั่วไปและเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจากการเสริมสร้างจำนวนประชากรสัตว์น้ำรุ่นใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery)

โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี มอบปลาตุ้มที่ได้จากการเพาะด้วยชุดเพาะพันธุ์เคลื่อนที่ (Mobile hatcher) ซึ่งเป็นปลาตะเพียนขาวและปลาตะเพียนทอง จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ตัว และปลาตะเพียนขาวและปลาตะเพียนทอง ขนาด ๒-๓ ชม. จำนวน ๔0๐,๐๐๐ ตัว /ฟาร์มประสิทธิ์พันธุ์ปลา มอบพันธุ์ปลายี่สก จำนวน 30,000 ตัว และปลาตะเพียนขาว จำนวน 20,000 ตัว/ปทุมรัฐฟาร์มมอบพันธุ์ปลายี่สก จำนวน 25,000 ตัว และปลาสวาย จำนวน 25,000 ตัว/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีภาพการเกษตรมอบพันธุ์ปลายี่สก จำนวน 50,000 ตัว และปลาตะเพียนขาว จำนวน 50,000 ตัว/และกลุ่มเกษตรกรบางปลาม้าและกลุ่มบ้านสะพานพัฒนา มอบพันธุ์ปลา 30,600,000 ตัวและกุ้งก้ามกรามชำจำนวน ๑00 กิโลกรัม

/