เกษตรสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้สื่อข่าว เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตกล้วยไม้

นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับผู้สื่อข่าว ช่อง 5  ลงพื้นที่ ณ ชิตทรัพย์ฟาร์ม หมู่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จันทรอุดร Young Smart Farmer ของอำเภอดอนเจดีย์ และนายคมสันต์ จันทรอุดร  สองพี่น้องเจ้าของฟาร์มดังกล่าวเป็นผู้ให้ข้อมูล

ซึ่งชิตทรัพย์ฟาร์ม ผลิตกล้วยไม้ในพื้นที่ 40 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 200 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นนาข้าว สวนมะพร้าว และสวนทุเรียน  /ชิตทรัพย์ฟาร์ม ผลิตกล้วยไม้หลัก 3 สกุล ได้แก่ สกุลหวาย  สกุลม็อคคาร่า และสกุลแคทลียา  โดยมีการผลิตตั้งแต่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และผลิตเพื่อการจำหน่าย แบ่งเป็น จำหน่ายไม้ขนาดเล็ก ไม้กระถาง รวมถึงไม้ตัดดอก รายได้ประมาณ 1,000,000 บาทต่อเดือน

โดยชิตทรัพย์ฟาร์ม ยังมีพันธุ์กล้วยไม้ชื่อ “แดงอุดร” ซึ่งเป็นการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นเองจากฟาร์ม มีลักษณะเด่นคือ สีสด ก้านยาว แข็งแรงทดทานโรค เป็นที่นิยมของตลาดเป็นอย่างมาก