สว.พบประชาชนพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายปริญญา  เขม อ่านต่อ >>