เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี บวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าวัดไชนาวาส  นายเอกพันธ์ อิน อ่านต่อ >>