นครปฐม ม.ล.ปนัดดา กล่าวกับเยาวชนบ้านมุฑิตาเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย ที่ลูกหลานเยาวชนมีหน้าที่ดำรงรักษาไว้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า : “เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย ที่ลูกหลานเยาวชนมีหน้าที่ดำรงรักษา กล่าว คือ ‘เกียรติ’ คือ ชีวิตของคนในชาติ เกียรติ คือ ประตูสู่ ยศ ศักดิ์ ‘ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับด้วยดอกไม้นั้นไม่มี’ หากปรารถนาจะได้รับเกียรติ ต้องรู้จักการให้เกียรติแก่ผู้อื่นก่อน ผู้อื่นย่อมให้เกียรติตอบเราเสมอเหมือน เกียรติยศ มิได้เกิดจากการอวดอ้างยกตนข่มท่าน สำคัญตนว่าดีเหนือใครอื่น แต่เกิดจากความเชื่อถือและศรัทธาของผู้อื่นต่างหาก

ผู้กล้า ต้องอ่อนโยน ผู้ประพฤติดี ต้องสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ระบบเกียรติศักดิ์ถือเป็นรากฐานของงาน การสร้างคนดีมีศีลธรรมในอุดมคติ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท การหลอมรวมหัวใจของพลเมืองดีที่มารวมตัวกัน และการสร้างสุภาพบุรุษของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หัวใจของระบบเกียรติศักดิ์ อยู่ที่ ‘มโนสุจริต’ คือ ความประพฤติชอบทางใจ ได้แก่ ความไม่โลภโมโทสัน เช่น การไม่อยากได้สิ่งของของผู้อื่น ความไม่อิจฉาริษยาให้ร้ายผู้อื่น ความไม่พยาบาท ความเห็นพ้องตามทำนองคลองธรรม ความรักเกียรติ รักชื่อเสียง แห่งภูมิแผ่นดิน” ม.ล.ปนัดดา กล่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม- ภาพ/ข่าว