มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการปิ่นมาลาครั้งที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาความรู้ และแสดงความสามารถทางวิชาการตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง และส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิดโครงการปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 3 พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง ความสำคัญของการศึกษาและจริยธรรมสำหรับประเทศไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาต่าง โดยการสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาความรู้ และแสดงความสามารถทางวิชาการตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง และส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ 12 สาขา โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1,197 คน รวมทั้งครูผู้ควบคุม 611 คน โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันอีกด้วย

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม- ภาพ/ข่าว