กาญจนบุรี ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา) ครั้งที่ 12

ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา) ครั้งที่ 12  ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2562

ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

บ้านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี เลือกชม ชิม ช้อป  

สินค้า OTOP, SME, Biz Club, วิสาหกิจชุมชน,  สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ภายในงาน

ชมการแสดงพื้นบ้านไทยและเมียนมา อย่าพลาด  งานตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา) ครั้งที่ 12

19 – 21 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น – 23.00 น.   3 วันเท่านั้น