กฟผ.ร่วมกับ จ.ประจวบฯ เร่งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยการจัดวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแรงสูง เพื่อสร้างบ้านปลา

วันที่ 15 มี.ค. 62 ที่สะพานสราญวิถี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางลงเรือไปเป็นประธานใน กิจกรรมโครงการ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยการจัดวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

โดยมี นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจวบคีรีขันธ์ นายสมพงษ์ ทวีสุขเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ เขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในนามผู้แทน กฟผ. นายวรรณ ชาตรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยการจัดวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ของ กฟผ.นั้น ทาง กฟผ.ได้มีภารกิจในการจัดหา ผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยโดยผ่านทางสายส่งไฟฟ้าแรงสูงซึ่งจะมีลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่ประชาชนและเมื่อลูกถ้วยดังกล่าวหมดอายุการใช้งานแล้ว กฟผ.ได้พิจารณาเห็นว่าน่าจะนำมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและชุมชน จึงเห็นสมควรและมีความเหมาะสมกับโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยการจัดวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล จึงร่วมประชุมประสานงานร่วมกับคณะกรรมการจังหวัด เพื่อชี้แจงถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และส่วนราชการให้เกิดข้อสรุปที่ตรงกับความต้องการและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับชุมชน ในครั้งนี้

ณัฐธภพ​ พันสาย​ / ประจวบคีรีขันธ์ ข่าว / ภาพ