นครปฐม กรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่สังเกตการณ์เลือกตั้งล่วงหน้า เขตเลือกตั้งที่ 1

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่จังหวัดนครปฐม โดยมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิแล้วกว่าร้อยละ 80 ก่อนปิดการเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่น่าพอใจ

วันที่ 17 มีนาคม 2562 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ประธานการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม รายงานสรุปผลสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า รวมทั้งความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ ซึ่งจังหวัดนครปฐม มีผู้ขอใช้สิทธิลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง จำนวน 906 คน นอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 35,529 คน โดยในเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งมากถึง จำนวน 12,350 คน

สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ก่อนปิดการเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่น่าพอใจ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประชาชนในการค้นหารายชื่อ หมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ และจุดเลือกตั้งซึ่งได้แบ่งไว้ตามภูมิภาคต่างๆ อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่นิยมตรวจสอบข้อมูลและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Vote จึงทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จังหวัดนครปฐมได้บริหารจัดการด้านจราจรและจุดจอดรถแก่ผู้มาใช้สิทธิ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดหน้าเขตเลือกตั้งที่ 1 อีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว