บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดนครปฐมมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ที่จังหวัดนครปฐม มีประชาชนที่ลงทะเบียนทยอยเข้าใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 17 มีนาคม 2562 บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ที่จังหวัดนครปฐม ทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม ได้จัดเป็นสถานที่เลือกตั้งกลาง เขตที่ 1 โดยมีนายชัยภัค สุนทรหงส์ เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต ซึ่งมีประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประชาชนในการค้นหารายชื่อ หมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ และจุดเลือกตั้งซึ่งได้แบ่งไว้ตามภูมิภาคต่างๆ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่เลือกตั้งอีกด้วย

สำหรับจังหวัดนครปฐมมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 35,529 คน แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม 12,350 คน, เขตเลือกตั้งที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน3,191 คน, เขตเลือกตั้งที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอบางเลน 2,201 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 ณ ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี 7,130 คน และในเขตเลือกตั้งที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอสามพราน 10,657 คน ในส่วนของการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง มีผู้ลงทะเบียนทั้ง 5 เขตเลือกตั้งกลาง จำนวน 636 คน ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไปจนถึงเวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ ในเวลา 14.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ จะเดินทางลงพื้นที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้า ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง เขตที่ 1 อำเภอเมืองนครปฐม อีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว