บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่สุพรรณบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนมารอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่ 07.30 น.

บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่สุพรรณบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะ ที่อาคารโดมนพรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1. ซึ่งใช้เป็นที่เลือกตั้งกลางนอกเขต. มีประชาชนกว่า 500 คน มารอตั้งแต่เวลา 07.30 น.  โดย กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่ และกำลัง อส. คอยให้บริการประชาชนในการตรวจสอบลำดับรายชื่อ และเตรียมรายละเอียดผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละจังหวัด ให้ผู้มาใช้สิทธิ์ได้ตรวจสอบสิทธิ์ และเลือกลงคะแนนให้กับผู้สมัครได้อย่างถูกต้อง  โดยประชาชนหลายรายต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะติดภารกิจในวันที่ 24 มีนาคม แต่ตั้งใจมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย   ส่วนบางรายกล่าวว่า ใช้ Application Smart Vote ซึ่งความสะดวกต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้

โดย พ.ต.ท.หญิงมาลินี ปัญญาคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าสำหรับการเตรียมความพร้อมประชาชนก่อนการเลือกตั้ง สนง.กกต.ประจำจ.สุพรรณบุรี มีศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล หรือ ศส.ปชต. ในทุกตำบล ทุกชุมชน ดำเนินการโดย กศน.ในพื้นที่ตำบลนั้นๆ มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อให้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่พี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปบรรยายตามโรงเรียนต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอด้วย ซึ่งวันนี้ ทุกหน่วยจะเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

ซึ่งหากผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ได้มาลงคะแนน จะไม่มีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมอีก แต่สามารถแจ้งสาเหตุที่ไม่มาลงคะแนนเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ได้ที่ กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี